A. Wingårdh Design

arbetar med att positionera företag inom grafisk formgivning och reklam som förtydligar, förstärker och kommunicerar företagens identitet genom deras varumärken. Att tillgodose kundens bästa vad gäller kreativitet, kommunikation, struktur och samordning samt att skapa en kommunikativ helhet av informationen har alltid varit ett motto. Företaget är idag ett enmansföretag som arbetar med utomstående konsulter i nätverk när det behövs. Annika Wingårdh har varit verksam som formgivare i över fyrtio år inom sitt område.

A. Wingårdh Design

is working with positioning of companies through graphic design and advertising that elucidates, reinforces and communicates the companies identity through their brands.The company today is a small firm with great experience run by Annika Wingardh who has been working as an Art Director and Graphic Designer for more than forty years.