Konsten finns där vi är om vi ser


Efter att under lång tid, ha regisserat andra fotografer, kändes fotograferandet ganska självklart. Att med kamerans hjälp närma sig en bildkonstform med dimensioner som kan nå olika känslor och upplevelser lockade. Plötsligt fanns det bara där...

The art is where we are if we can see


After having directed other photographers for a long time, photography felt very natural to her – being able to come closer picture art form with dimensions that can reach different feelings and experiences - with the help of the camera felt very exiting. Suddenly it was just there…