Föregående sida Nästa sida

A. Wingårdh Design

är ett litet företag med stor erfarenhet som drivs av Annika Wingårdh som arbetat som Art Director och Grafisk Designer under 40 år. Hon erbjuder specialkompetens inom följande produktområden;

• Art Photo
• Bokformgivning
• Företagsidentitet
• Grafiska designprogram
• Varumärkesstrategi
• Traditionell marknadsföring CV

A. Wingardh Design

is a small firm with great experience run by Annika Wingardh who has been working as an Art Director and Graphic Designer for more than 40 years.She offers specialized services within the following fields;

• Art Photo
• Brand Management
• Book Design
• Corporate Identity
• Graphic Design
• Traditional Marketing CV

Kontaktinformation

A. Wingårdh Design
Annika Wingårdh
Rosenlundsvägen 16
442 66 Marstrand
+46 (0)70 551 86 62

Mailadress
info@wingardhdesign.com