A. Wingårdh Design

arbetar med grafisk formgivning och reklam som förstärker och kommunicerar företagens identitet.
Annika Wingårdh erbjuder specialkompetens inom följande produktområden;

• Art Photo
• Företagsidentitet
• Bokformgivning
• Varumärkesstrategi
• Grafisk Design
• Traditionell Marknadsföring

A. Wingårdh Design

is working with graphic design and advertising that elucidates, reinforces and communicates the companies identity, through their brands.
Annika Wingårdh offers specialized services within the following fields;

• Art Photo
• Brand Management
• Book Design
• Corporate Identity
• Graphic Design
• Traditional Marketing