Föregående sida Nästa sida

Konsten finns där vi är om vi ser...


Efter att under lång tid ha regisserat andra fotografer, kändes fotograferandet ganska självklart. Att med kamerans hjälp närma sig en bildkonstform med dimensioner som kan nå olika känslor och upplevelser kändes helt rätt... plötsligt fanns det bara där!

The art is where we are if we can see...


After directing other photographers for a long time, photography felt quite obvious. Being able to approach visual art form with help of the camera that reaches dimensions and feelings felt very exiting...suddenly it was just there!